Vi behöver få kunskap från dig som utomhus använder en elrullstol eller elscootrar. Vilka erfarenheter och upplevelser har du? Vi ber dig besvara ett frågeformulär på NTF:s webbplats. Svara helst senast den 29 februari.

Använder du en elrullstol eller elscooter utomhus i trafikmiljö? Då behöver vi din hjälp!

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har tillsammans med trafiksäkerhetsorganisationen NTF fått pengar från Allmänna Arvsfonden för ett projekt om elrullstolar i trafiken. Projektet vill bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elscootrar ökar. 

I projektet ingår att ge information och utbildning till den som använder elrullstol/ elscooter och att ha dialoger med tillverkare/försäljare och kommuners trafikplanerare för att påverka till förbättringar. För att kunna göra detta behöver vi få kunskap från dig som utomhus använder en elrullstol eller elscootrer. Vilka erfarenheter och upplevelser har du? Vi ber dig gå in på länken nedan och besvara ett frågeformulär på NTF:s webbplats. Du svarar helt anonymt. Svara helst senast den 29 februari.

Stort tack för att du bidrar till ökad trafiksäkerhet för er som använder elrullstol eller elscooter!

Länk till frågorna: https://ntf.se/elrullstol/