Det krävs en strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehovet hos de patienter med covid-19 som kommer från IVA. Det skriver idag en rad svenska rehabläkare i läkartidningen.

Stort behov av rehabilitering efter svår Covid-19

I senaste numret av läkartidningen skriver en rad olika läkare från olika rehabiliteringskliniker i Sverige om Covid-19 och det framtida stora behovet av rehabiliteringsinsatser för de som haft viruset.

Rehabiliteringen av patienter med covid-19 måste upp på agendan. De personer vars liv räddas genom insatser i den akuta fasen ska kunna återfå bästa möjliga livskvalitet. 

Forskarna och läkarna som skrivit artikeln beskriver flera funktionsnedsättningar som kan vara relaterade till IVA-vård efter Covid-19: ”Patienterna kan få såväl fysiska som kognitiva och psykologiska funktionsnedsättningar efter att ha drabbats av medvetandepåverkan, konfusion, nedsatt lukt- och smaksinne, »critical illness«-polyneuropati och myopati samt post-IVA-syndrom.”

För att skapa underlag för prioritering av vårdnivå krävs strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehovet hos de patienter med covid-19 som kommer från IVA. Detta arbete bör göras gemensamt av flera yrkeskategorier och inkludera bedömning av kognition samt aktivitets- och fysisk bedömning.

En av författarna till artikeln i läkartidningen, Kristian Borg, professor och överläkare vid Danderyd sjukhus intervjuades i radions P1. Han beskriver att det krävs en lång mobilisering efter IVA-vård. ”Man kommer igång – men det tar längre tid”. I inslaget berättar även Erik Forsberg om sin rehabilitering efter vård för Covid-19 i respirator.