Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer förbundsstämman att flyttas fram till den 28-29 november 2020, istället för som tidigare meddelats den 17-18 oktober. 

Förbundsstämman skjuts upp

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstyrelse har beslutat att flytta fram förbundsstämman 2020.

Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer förbundsstämman att flyttas fram till den 28-29 november 2020, istället för som tidigare meddelats den 17-18 oktober. 

Det preliminära programmet för dagarna som redan skickats ut  gäller fortfarande. 

Viktiga datum – att ha koll på:

  • 28-29 november 2020, förbundsstämma
  • 15 oktober, sista dag för inlämning av nomineringar och motioner inför förbundsstämman.
  • 30 september, sista datum för årsmöten