Vid hjärnskakning med restsymtom kan hjärnskadeinriktad rehabilitering ge bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Rehabilitering kan förbättra hälsa efter hjärnskakning

Vid hjärnskakning med restsymtom kan hjärnskadeinriktad rehabilitering ge bättre hälsa och ökad livskvalitet.

SBU konstaterar i sin rapport från 2019 att hjärnskadeinriktad rehabilitering i form av problemlösande terapi eller kbt ledd av specialiserad personal kan ge bättre resultat än sedvanlig vård vid hjärnskakning med restsymtom.

Det finns möjlighet till mindre symtom, mindre nedsatt psykisk funktion och mindre depression.

Läs sammanfattningen av rapporten här:

https://www.sbu.se/vop2020_03