Antalet olyckor med elrullstolar och elskotrar har under en tioårsperiod (2007-2016) blivit tre gånger så många. Det visar en studie där Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft deltagit som genomförts av NTF.

Behövs körskola för elrullstol?

Antalet olyckor med elrullstolar och elskotrar har under en tioårsperiod (2007-2016) blivit tre gånger så många. Det visar en studie där Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft deltagit som genomförts av NTF.
En åldrande befolkning ställer allt högre krav
på bibehållen mobilitet och med fler sådana fordon i
trafik kan ännu fler olyckor befaras.

– NTF skulle gärna se en utredning kring vilka fordon som borde förskrivas och om det krävs hårdare regler för att få framföra en elrullstol. I vår undersökning är det många som lyfter ett behov av fordonsregistrering, körkortsbehörighet samt en ordnad trafikutbildning. Som det ser ut idag är ansvaret alldeles för stort på den som förskriver fordonet och det saknas ett samordnat sätt att bedöma användarens kunskaper och färdigheter. Som stöd tar vi nu fram ett informationsmaterial på lättare svenska som vi hoppas ska bidra till att alla grupper åtminstone får tillgång till samma information, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Om projektet ”Elrullstolar i trafiken”
Projektet ”Elrullstol i trafiken” är finansierat av Allmänna arvsfonden och genomförs i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna, Sveriges Arbetsterapeuter samt Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk.

Syftet med projektet är att bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elskotrar i trafiken ökar. Detta görs genom att nå ut med konsumentinformation och utbildning samt dialog med kommunala väghållare.