Covid-19 och förvärvad hjärnskada

Har du frågor kring covid-19  som “Tillhör jag en riskgrupp? Vad kan jag göra för att minska risken att smittas?”
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping har sammanställt information om covid – 19 i kombination med hjärnskador.
Generell information om covid -19

Bekräftad information om coronaviruset från myndigheterna finns på krisinformation.se. Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. Informationen uppdateras kontinuerligt.