25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits? 

Ovanstående frågor ställs i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Tillsammans med 24 andra organisationer vill Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft få svar på frågorna.

”Att skydda alla personer som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 måste vara en självklar samhällsangelägenhet. Det minsta vi kan begära är att viktig information och rekommendationer från våra myndigheter är samstämmiga och att vi kan förstå logiken bakom regeringens beslut som har en direkt inverkan på smittspridning, belastningen på sjukvården och fortsatt antal dödsfall. Vi förväntar oss att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regeringen skyndsamt hanterar våra frågor och ger oss svar.”, avslutas det gemensamma öppna brevet till regeringen och Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer.

Läs det öppna brevet

Läs debattartikel om samma fråga den 1 juli i altinget.se

 

 

coronavirus-3992933