Webbinarium om rehabilitering efter förvärvad hjärnskada

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arrangerar en digital utbildningsdag på temat rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. Välkommen att anmäla dig och delta i förbundets första digitala webbutbildning.

 

Utbildningen ger insikt i de medicinska orsakerna till den problematik många får efter en förvärvad hjärnskada, arbetet inom hjärnskaderehabilitering, samt hur det är att leva med förvärvad hjärnskada. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada, eller vill veta mer om hjärnskador, till exempel personlig assistent, biståndsbedömare, personal i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, närstående och andra intresserade.

 

När: 23 september 2020 klockan 10:00 – 15:30

Var: Utbildningen sker digitalt. Det enda du behöver för att kunna delta är tillgång till en dator/läsplatta/mobil med internetuppkoppling. Inga andra förkunskaper krävs!

Hur: Mer detaljerat schema för dagen samt tydliga instruktioner för din medverkan skickas ut vid anmälan.

Föreläsare
Emma, 29 år

Föreläser om:  Sitt liv innan och efter ett mordförsök. ”Offret var jag men jag är en kämpe!”

Hélène Pessah-Rasmussen

Överläkare, docent och sektionschef vid Hjärnskadeenheten på Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.

Föreläser om den fantastiska hjärnans funktioner.

  • Körtlarna i hjärnan, hur fungerar de? Vad händer när de skadas?
  • Hjärnan kan påverkas hos covid-19 patienter, men hur?
  • Uppföljning efter en stroke, redovisning av resultat från ett genomfört projekt.
Ursula Heldmann,

överläkare, med dr. och enhetsansvarig läkare på hjärnskadeenheten vid Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.

Föreläser om rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada

  • Anhörigas betydelse vid rehabiliteringen.
  • Tips och råd till personliga assistenter/omsorgsgivare till en nyss hemkommen person med förvärvad hjärnskada.
  • Rehabiliteringen på Orup är certifierad av CARF, vad är det och hur påverkar det rehabiliteringen?
Ingela Ljunggren Törnblad och Marianne Stemark, 

hjärnskadekoordinatorer vid Orupssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus.

Föreläser om hjärnskadekoordinatorfunktionen i Region Skåne. En arbetsmodell som ger stöd och gör skillnad för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Anmälan: Via länken: www.hjarnkraft.se/utbildning eller till e-postadressen: anmalan@hjarnkraft.se

Vi behöver din anmälan senast den 20 september. Anmälan är bindande men inte personlig. Mer info? Ring Per-Erik Nilsson på 0704-41 32 55 alt 0478-109 30, eller mejla: info@hjarnkraft.se.

Pris: 300 kronor per person som deltar. Medlemmar i Hjärnkraft betalar 150 kronor.

Webbinariet ersätter utbildningsdagen i Hässleholm – OBS Nya tider (kl 10-15:30).

För mer information eller anmälan kontakta utbildningsansvarig Per-Erik Nilsson via mejl till info@hjarnkraft.se eller via tel: 0704-41 32 55 alt 0478-109 30.