Hjärnkrafts satsning på hjärnskakning


Idag på Hjärnskadedagen lanseras Hjärnskakningsguiden som är en del i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts nya satsning på hjärnskakning. På initiativ av drabbade har man bildat en ny sektion för hjärnskakning och satsningen innefattar även ett intressepolitiskt program för god vård och rehabilitering vid traumatisk hjärnskada, utbildningsinsatser som erbjuder webbinarier med experter samt inspiratörer som i personliga berättelser delar med sig av sina erfarenheter av livet efter hjärnskakning för att öka kunskap och synliggöra behovet av en individanpassad vård och rehabilitering.

Om Hjärnskakningsguiden
Hjärnskakningsguiden syftar till att öka kunskapen om hjärnskakningar och dess långvariga konsekvenser samt säkerställa att alla drabbade får tillgång till optimal behandling och rehabilitering. Den innehåller evidensbaserad information samt hjälp med att hitta rätt vård och vänder sig till drabbade, närstående, professionen samt vård- och omsorgspersonal. 

Hjärnskakningsguiden är framtagen på initiativ av personer med kvarstående besvär efter hjärnskakning i samarbete med några av de främsta medicinska experterna inom området.
Läs mer www.hjarnskakningsguiden.se

Har du frågor kring hjärnskakning eller satsningen är du välkommen att höra av dig. Mer information och kontaktuppgifter hitta du här: https://www.hjarnskakningsguiden.se/kontakt/