Föreläsningsserie om utmattningssyndrom

Ny anhöriggrupp utmattning

Är du anhörig till en person med utmattningssyndrom? Är du själv drabbad av utmattning som anhörig till en person med förvärvad hjärnskada? Då är du välkommen till en stödgrupp med intressanta föreläsningar, reflekterande lärande, diskussioner, tips och råd.  Guppsammankomsterna innebär också möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter.

 

Personer som drabbas av utmattningssyndrom är ofta högpresterande och kompetenta yrkesarbetande personer, inte sällan med småbarn eller tonåringar. Merparten är kvinnor. Sjukdomen innebär en radikal förändring av möjligheterna att klara arbete och familjeliv. Många blir heltidssjukskrivna under lång tid och oförmögna att klara omsorgen om barn och hem. Prognosen är på lång sikt god, men det kan ta flera år att bli helt återställd. En del drabbade har kvar en påtaglig sårbarhet för stress under mycket lång tid efter själva sjukdomsperioden.

Detta innebär självklart en stor belastning på framför allt partnern och andra familjemedlemmar.

Utmattningssjuka har i ökande utsträckning sökt sig till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och förbundet vill försöka erbjuda stöd också för denna patientgrupp. Stödgrupper för anhöriga kan vara ett bra sätt att stötta och hjälpa.

Information om programmet

Programmet Psyk-E bas anhörig består av filmade föreläsningar med experter inom området. Föreläsningarna ses i korta avsnitt med avbrott för gemensam reflektion och diskussion där deltagarna kopplar innehållet till sina egna erfarenheter.

Föreläsningar:

1. Att vara anhörig – Bo Blåvarg

2. Stress och stressreaktioner – Marie Åsberg

3. Vad är utmattningssyndrom – Alexander Wilczek

    Mitt utmattningssyndrom – Pia Dellson

4. Rehabilitering vid utmattningssyndrom – Lisa Brändström

     Min återhämtning – Pia Dellson

Gruppen kommer att ledas av Jenny Sazo från Karolinska institutet och Mari Almgren från Hjärnkraft och bestå av 6 – 8 deltagare.

Gruppen kommer att träffas fem gånger med start i november. Varje sammankomst tar ungefär 2,5 timmar.

Datum:

Fredag 9 november

Tisdag 23 november

Tisdag 7 december

Tisdag 11 januari

Tisdag 25 januari

Tid: Klockan 17–19:30

Var: Mötena kommer att hållas digitalt eller fysiskt på plats i Hjärnkrafts lokaler i Liljeholmen, beroende på hur pandemin utvecklas.

Pris: Deltagandet är bindande men kostnadsfritt.

Låter detta intressant? Varmt välkommen att höra av dig till kursledare Mari Almgren från Hjärnkraft för mer information eller intresseanmälan. Du når Mari på mejl: info@hjarnkraft.se