Genrebild jämlik hälsa. Vågskålar som väger jämt.

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige en serie samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Funktionsrätt är nyfikna på var partierna står i våra viktiga funktionsrättsfrågor, men också på vad vi kan förvänta av respektive parti i regeringsställning.

I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för rätten till en jämlik hälsa. Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också centrala i FN:s funktionsrättskonvention. Under partiledarsamtalen kommer vi därför att diskutera hälso- och sjukvård, men även frågor kring utbildningarbetslivförsörjning och andra faktorer med avgörande betydelse för livsvillkoren.

Bilden visar Gabriella Ahlström
Gabriella Ahlström

Moderator för samtalen är Gabriella Ahlström, journalist och författare.

På grund av pandemin kommer samtalen att arrangeras helt digitalt via Zoom.

Partiledarsamtalen livetextas av skrivtolkar.
De kommer även att teckenspråkstolkas med stöd av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Alla samtal kommer också att spelas in och finnas tillgängliga i efterhand via våra kanaler.

Här är alla tider och länkar till anmälan!

Partiledarsamtal om funktionsrätt – Funktionsrätt Sverige (funktionsratt.se)