Riksdagspartiernas svar på Hjärnkrafts frågor

Läs vad partierna vill när det gäller hjärnskaderehabilitering, att underlätta vardagen för personer med förvärvad hjärnskada, LSS, anhöriga, hjärnskadekoordinatorer och hjärnskadeforskning.

Vi har ställt medlemmarnas frågor direkt till riksdagspartierna.

Frågorna är:

  1. Hur vill ni i ert parti verka för att en jämlik hjärnskaderehabilitering ska finnas tillgänglig för alla som har behov av det, oavsett var i landet man bor?
  2. Hur vill ditt parti påverka så att vardagen underlättas för personer med förvärvade hjärnskador?
  3. Hur ställer sig ditt parti till ett statligt huvudmannaskap?
  4. Hur vill ditt parti verka för förbättrade möjligheter till personlig assistans?
  5. Vad vill ditt parti göra för att förbättra de anhörigas situation?
  6. Hur vill ditt parti arbeta för att tillsätta hjärnskadekoordinatorer i varje region?
  7. Hur vill ditt parti arbeta för att öka resurserna till hjärnskadeforskning?

Riksdagspartiernas svar hittar du här: https://hjarnkraft.se/valet-2022/

Svaren har även publicerats i tidningen Hjärnkraft nr 2-22 där partierna också själva får komplettera med vad de vill åstadkomma för att underlätta situationen för personer med förvärvad hjärnskada.

Hjärnkraft nr 2-22 finns här som pdf.