Rehabilitering av unga med förvärvad hjärnskada – På väg in i vuxenlivet

Vi vet att det finns kunskapsluckor när det gäller unga vuxna med förvärvad hjärnskada på väg att bli vuxna. Frågeställningarna kan vara många vad gäller sysselsättning, arbete, studier och behovet av stöd från omgivningen. Utbildningsinsatsen kommer att vara digital.

FÖRELÄSARE

Ung vuxen med förvärvad hjärnskada, vi får höra en ung vuxen person, tillsammans med en anhörig, berätta om hur det är att leva med förvärvad hjärnskada och vara på väg ut i arbetslivet.

Specialpedagog Sofie Nilsson och psykolog Christina Jacobsson vid Barnrehab Lund. De är med i SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada. https://snpf.barnlakarforeningen.se/arbetsgrupper/svere-svenskt-rehab-natverk/
Föreläser om: Sin rapport ”Unga vuxna med förvärvad hjärnskada i barndomen – En uppföljning av insatser, stödbehov och svårigheter i vardagen”.

Teamet för unga vuxna (18–25 år) på Danderyds sjukhus 
Föreläser om: Utmaningar och framgångsfaktorer. Hur teamet arbetar för att stötta unga med förvärvad hjärnskada ut i vuxenlivet.

Enikö Gaal Reichenberg från Försäkringskassan och Henriette Hallberg från Arbetsförmedlingen.
Föreläser om: Arbetsliv och studier samt deras arbete med unga vuxna med förvärvad hjärnskada.

Kursledare och leg. arbetsterapeut Maria Blad på Furuboda folkhögskola.
Föreläser om: Kursen för unga vuxna med namnet ”På väg igen” och hur de arbetar på folkhögskolan.

Moderator
Cecilia Boestad, förbundssekreterare Hjärnkraft.

kORT OM UTBILDNINGEN

När: Den 6 oktober 2022 kl 13:00 – 16:30.

Var: Via Zoom, länk mejlas efter anmälan.

Pris: 395:-. Reducerat pris för medlem i Hjärnkraft 150:- (klicka här för att bli medlem).

Mer info: info@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30

Anmälan: Via qr-koden eller länk till formulär: https://forms.office.com/r/s5P84Qqpsi