Läs om hjärntrötthet i Läkartidningen

Efter TBE händer det att vissa av oss kan få hjärntrötthet vilket diskuteras både vid våra onlinemöten och på facebook. Nyligen uppmärksammades en artikel i Läkartidningen om hjärntrötthet på facebook.

Läs artikeln här:

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2022/03/hjarntrotthet-ett-osynligt-gissel/