Förnyat förtroende för Leif Degler vid Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsstämma

Den 15 och 16 oktober 2022 genomför Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft sin förbundsstämma i Sollentuna. Leif Degler, Skåne, omvaldes som förbundsordförande för ytterligare två år.

– Det är en stor ära att få förnyat förtroende som förbundsordförande. Tillsammans med medlemmar och föreningar vill jag fortsätta utveckla Hjärnkraft och kämpa för att villkoren för personer med förvärvad hjärnskada ska förbättras. Utifrån egen erfarenhet vet jag hur viktig rehabilitering och en fungerande samordningsfunktion, Hjärnskadekoordinator, är för att komma tillbaka till ett fungerande liv efter en hjärnskada, säger Leif Degler. 

Områden som jag ser är viktiga för oss att arbeta med under de kommande två åren är:

  • Att de nationella program för vårdförlopp vid traumatisk hjärnskada som Hjärnkraft varit med om att ta fram får genomslag i alla regioner och att fler regioner inrättar funktionen Hjärnskadekoordinator som samordnar olika vård och omsorgsinsatser.
  • Att bedömningen av stödinsatser inom LSS och assistans utformas så att våra medlemmar inte nekas stöd för kognitiva funktionsnedsättningar.
  • Att vi lyckas permanenta det nationella kompetenscenter för förvärvad hjärnskada som vi nu bygger upp tillsammans med en rad samverkanspartner med stöd från Arvsfonden.

Tillsammans med Funktionsrätt Sverige måste vi också arbeta för att statsbidraget anpassas så att funktionsrättsförbund inte tvingas lägga ner. Bidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för ökade kostnader för exempelvis lön, hyra, el och tillkommande föreningar som delar på samma anslag. Bara en gång sedan 2008 tillfördes mer pengar och då marginellt.

Övriga förtroendevalda i styrelsen är: vice ordförande Ann Sjöborg, Stockholm, Marie-Jeanette Bergvall, Stockholm, Björn Boquist, Stockholm, Ulrika Sandén, Skåne, Elisabeth Segerdahl, Västra Götaland och Ann-Marie Stolberg, Västerbotten.