Temaföreläsning - ”Att vara barn i en familj som drabbas av förvärvad hjärnskada”

Digital föreläsning onsdagen den 30 november 16:00 – 17:00, med Helena Iacobaeus, om hur det är att vara barn och anhörig till en förälder eller ett syskon som drabbas av förvärvad hjärnskada.

Helena Iacobaeus är psykolog och har specialiserat sig på neuropsykologi som handlar om att ta reda på hur en hjärnskada kan påverka beteendet och sättet att vara. Hon har arbetat som psykolog med patienter med förvärvad hjärnskada på Danderyds sjukhus rehab. klinik under 30 år. Helena har kommit att särskilt intressera mig för anhöriga till hjärnskadade patienter oavsett ålder. När det kommer till behandling har hon arbetat mycket med samtalsgrupper för anhöriga, såväl vuxna som barn.

Föreläsningen inleds med Hjärnkrafts tankar om utvecklingen av den nya sektionen för anhöriga. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Föreläsningen är gratis.

Anmälan görs senast den 28/11 till: lotta.naslund@hjarnkraft.se, som skickar ut länken till föreläsningen senast dagen innan.

Varmt välkommen!

Anhörigsektionen