– Vilken lyckad konferens det blev!

Genomförd och planerad av Ove Haugen på ett suveränt sätt.

Stort tack till alla deltagare, utställare och föreläsare.

Utförligare reportage kommer. Vi ses nästa gång!

 

Fina bilder längst ned (av Dag-Inge, Ulrika och Ing-Britt)

 

Att leva hela livet 2022

 

I höst var det äntligen dags. Hjärnkraft Göteborgs konferens Att leva hela livet återkommer i vanliga fall vartannat år, men på grund av covid-19 dröjde det längre den här gången. Tre år var till ända när Hjärnkraft Göteborg den 10 och 11 november trotsade vidskepligheterna kring siffran 13. Årets konferens var nämligen den trettonde i raden.

 

Grundtemat den här gången var anhörigfrågor. Detta rimmar väl med att förbundet har en nybildad anhörigsektion, men programutbudet var brett och riktades som vanligt till alla som i sin vardag eller i arbetet möter någon med en förvärvad hjärnskada. Detta oavsett om man är anhörig, har en egen skada eller är verksam inom vård- och rehabiliteringssektorn.

 

Att Hjärnkrafts anhörigsektion deltog var förstås givet, och särskilt glädjande var det att sektionen framträdde tillsammans med Anhörigas Riksförbund, Anhörig Göteborg och Anhörigstöd under 65. Att främja samverkan mellan olika aktörer är en av målsättningarna med Att leva hela livet.

 

Likaså var det en självklarhet att bjuda in Nka (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga), som presenterades av Maria Ahlqvist. Hon berättade bland annat om betydelsen av 2022 års regeringsbeslut om en nationell anhörigstrategi.

 

Överhuvudtaget inkluderades anhörigperspektivet i en rad inslag och ska något ytterligare nämnas får det kanske bli prästen och psykoterapeuten Göran Larssons föreläsning Att leva livet levande – om livsglädje och konsten att mogna i motvind. En bättre avslutning på konferensen kunde man knappt tänka sig. Hans blick på tillvaron, även när motgångarna är som störst, ingöt mod och hopp och gav oss tillfällen att både skratta och gråta.

 

Att leva hela livet skulle dock inte vara komplett om vi inte också fick ta del av klinisk kunskap kring rehabiliteringsmedicin, samt fick tillfälle att betrakta tillvaron från den skadades perspektiv. Från Göteborgs universitet kom professorn och överläkaren Katharina Stibrant Sunnerhagen, som föreläste under rubriken Att leva hela livet – det nya livet, och från samma institution kom även docenten och fysioterapeuten Margit Alt Murphy, som berättade om Rehabilitering via virtuell verklighet. Många lovord hördes om dessa.

 

Hjärntumördrabbade Anna Ärlebo gjorde å sin sida en strålande föreläsardebut under rubriken Att leva med hjärntrötthet, och komikern Eric Löwenthal gav föreställningen I Faderns, Sonens & Försäkringskassans namn. Eric har en son vars funktionshinder inte är förvärvat utan medfött, men de flesta anhöriga kunde ändå känna igen sig i Erics närmast absurda möten med fördomar och överbyråkratiska myndigheter.

 

Sammanfattningsvis blev det något för både hjärta och hjärna, och som vanligt fick det dryga 80-talet medverkande också rikligt med utrymmen att nätverka. De inlämnade utvärderingarna talade sitt tydliga språk – ett överväldigande antal gav konferensen det högsta betyget. Återstår endast att önska välkommen tillbaka till Att leva hela livet 2024!

 

Ove Haugen