räkna pengar.

Ökning av ersättningar och bidrag 2023

Många ersättningar och bidrag har höjts från den 1 januari 2023. Det gäller bland annat sjuk- och aktivitetsersättning, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag.

Prisbasbeloppet för 2023 höjdes till 52 500 kronor, vilket kan jämföras med 48 300 kronor för 2022. Många bidrag och ersättningar är kopplade till prisbasbeloppet och höjdes därför med automatik vid årsskiftet.

Ökningen av prisbasbeloppet motsvarar 8,7%. Så mycket höjs också sjukaktivitetsersättning, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag.

Garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning är beroende av ålder. För den som är yngre än 20 år är garantinivån 10 850 kronor per månad, en ökning med 868 kronor. För den som fyllt 30 år är nivån 12 163 kronor per månad, en ökning med 973.

Utförlig information finns på Försäkringskassan.

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/e-tjanster-blanketter-och-informationsmaterial/aktuella-belopp