Hjärnkraft på Socialdepartementet

Hjärnkraft var tillsammans med Funktionsrätt inbjudna för att diskutera behovet av att höja statsbidraget.

-Vi påpekade att den urholkning av statsbidraget som pågått under ett antal år har gjort det svårare för oss att fylla rollen som pådrivande kraft i att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Hjärnkrafts ordförande Leif Degler lyfte upp den ökade efterfrågan på förbundens tjänster, en positiv utveckling i linje med funktionsrättskonventionen och regeringens uttalade ambitioner.

-Vi ser att vår kompetens behövs i många sammanhang och att vi gör skillnad, sa han.

De senaste 15 åren har det skett en successiv urholkning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen. Statsbidraget saknar årlig indexuppräkning med kompensation för kostnadsökningar för till exempel lön, hyra, el och andra omkostnader. Under samma period har nio nya organisationer tillkommit, vilket innebär att fler delar på samma statsbidragspott och mindre bidrag per organisation.

Fr vä Victoria Seemann, politiskt sakkunnig för socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Anki Sandberg, Leif Degler, Minna Ljunggren, statssekreterare och Nicklas Mårtensson.