Nu är Hjärnkraft nr 1-23 ute nu

Missa inte vårt temanummer om hjärnskadeforskning.

I Hjärnkraft nr 1-23 är vi mycket stolta över att få presentera ett temanummer om forskning. I en artikel ges en översikt av den hjärnskadeforskning som bedrivs i Sverige. Det är spännande läsning och vi har fått hjälp att sammanställa översikten av Eric Thelin, som leder en forskargrupp på KI. Eric Thelin berättar bland annat om sin drivkraft att med rätt insatt behandling kunna rädda så stora delar av hjärnan som möjligt vid förvärvad hjärnskada för att minska lidandet och på sikt öka livskvalitén.

Tema forskning fortsätter med att beskriva ett forskningsprojekt där erfarenhetsforskare är med (personer som själva har erfarenhet av förvärvad hjärnskada). Och ett svar presenteras på frågan om synrehabilitering kan minska funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada?

Läs också om Hjärnkrafts svar på förslaget till Vårdförlopp och vårdriktlinjer för traumatisk hjärnskada. Missa inte Karolinska Universitetssjukhusets tips för att skriva en egenremiss eller få en second opinion.

Vi önskar trevlig läsning!

Redaktionen

Här finns en pdf med Hjärnkraft nr 1-2023:

Hjarnkraft nr 1-23 w