Människor på möte

Årsmöte 27 mars 2023

Välkommen på Hjärnkrafts Stockholms årsmöte

 

Plats: OBS! Nybohovsgränd 16

Tid: 18–20

Årets möte har bytt lokal, vi håller till i våra egna lokaler på kansliet i Liljeholmen/Nybohov.

Anmäl dig snarast, absolut sista anmälningsdag 20 mars. 

E-post: stockholm@hjarnkraft.se

Telefon: 08-447 45 31

Här kan du ta del av möteshandlingarna.

Kallelse årsmöte 2023

Dagordning årsmöte 2023

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

ÅR med Förvaltningsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2023

Ekonomisk rapport HELÅR 2022

Budget 2023