Genrebild jämlik hälsa. Vågskålar som väger jämt.

Nicklas Mårtensson vald till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige - ”Funktionsrätten är viktigare än någonsin”

Vid dagens kongress valdes Nicklas Mårtensson till ordförande för Funktionsrätt Sverige. Nicklas efterträder därmed Elisabeth Wallenius som varit ordförande sedan 2018.
”Jag är både hedrad och glad över kongressens förtroende att välja mig till ordförande. Jag har på nära håll sett och högt värdesatt Elisabeth Wallenius stora och viktiga arbete som ordförande  och är starkt motiverad att fortsätta det arbetet”, säger Nicklas Mårtensson.
”Nu ser jag fram emot att tillsammans med medlemsförbunden lyfta funktionsrättsfrågorna till sin rättmätiga plats högt upp på den politiska dagordningen.”
Nicklas Mårtensson, nyvald ordförande Funktionsrätt Sverige

Lise Lidbeck, ordförande för Neuro valdes in som ny ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse, medan Maritha Sedvallsson lämnade sitt uppdrag efter 9 år som ledamot.

Nicklas Mårtensson har tidigare varit kanslichef på Funktionsrätt Sverige och sedan 2021 verkat som generalsekreterare. Nicklas är utbildad statsvetare och lärare. Han har en mångårig bakgrund som lärare och har arbetat 13 år inom funktionsrättsrörelsen bland annat som förbundssekreterare på medlemsförbundet Autism Sverige.

”Jag har alltid haft ett mycket stort engagemang för mänskliga rättigheter och funktionsrättsfrågorna är särskilt viktiga för mig, säger Nicklas Mårtensson. En förutsättning för våra medlemsförbunds viktiga verksamhet är en långsiktigt tryggad finansiering. Arbetet för ett höjt statsbidrag till funktionsrättsrörelsen är därför högprioriterat.”

Funktionsrätt Sverige har också glädjen att välkomna två nya medlemsförbund, Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom och Sköldkörtelförbundet, vilket innebär att vi nu har 52 medlemsförbund.

De av kongressen antagna prioriteringarna för 2024–2025 innebär ett omtag för Funktionsrätt Sverige, med fördjupat fokus på rättighetsperspektivet.

”Vi ser en rad faktorer, som det oroliga världsläget, den sviktande ekonomin, klimatutmaningarna och det politiska läget som redan nu riskerar att leda till ett ifrågasättande av mänskliga rättigheter och stöd som tar gemensamma resurser i anspråk”, kommenterar Nicklas Mårtensson. ”Vår roll att värna och bevaka funktionsrätten och grundfundament som jämlikhet, delaktighet och mångfald är nu viktigare än någonsin, avslutar han.

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande 2023