Var med och testa vår kommande webbplats för förvärvad hjärnskada!

Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada bygger just nu en webbplats. Du kan hjälpa till och göra det lätt att hitta på webbplatsen.

Klicka på länken och svara på åtta att frågor om var du tror att en viss information finns på webbplatsen.

Till testet

Testet tar några minuter att göra.

Testet är öppet för alla.

Du är anonym.

Gör testet senast 28 maj.

Mer om projektet Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada

https://www.hjarnskada.se

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är projektägare.

Afasiförbundet och personskadeförbundet RTP är medsökande.

Begripsam är samarbetspartner.