Broschyren Hjärnskakning hos barn och ungdomar har uppdaterats i augusti 2023

Hjärnskakning hos barn och ungdomar – vägledning för återgång till aktivitet och skola är framtagen av kliniker och forskare inom SVERE, Svenska Rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada, i samarbete med Hjärnkraft. Materialet består av broschyr och följebrev. Nu är det uppdaterat utifrån den senaste forskningen.

 

Syftet med broschyren är att ge vägledning för sjukvårdens första kontakter med familjer där barn eller ungdomar drabbats av hjärnskakning. Den vägleder hur återgång till aktivitet och skola kan befrämjas och planeras.

Den ger även familjer och skolpersonal tillgång till lättläst och uppdaterad information på papper, samt länk till var man kan hitta mer ingående information.

Broschyren har uppdaterats i augusti 2023 och är kostnadsfri att ladda ner.

Länk till sida om hjärnskakning hos barn och unga där broschyr och följebrev finns att ladda ner.