Svensk flagga

Ebba Rosendal är forskare vid  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Ebba ingår i ett team och de vill överlista TBE-viruset.  TBE sektionen har en artikel ifrån i våras redan lyft att det pågår en grundforskning av TBE. 

Det är svårt att studera sjukdomen.

Genom att jämföra närbesläktade TBE-virus har forskare i Umeå identiefierat en virusvariant som i musförsök orsakar ovanligt svår sjukdom.

Här kan du läsa en artikel om forskningen om en svensk TBE-variant kan orsaka extra svår sjukdom:

https://www.forskning.se/2023/06/02/svensk-tbe-variant-kan-orsaka-extra-svar-sjukdom/v

Och här kan du leta vidare om du vill fördjupa dig i arbetet:

https://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1752998&dswid=-928

Vi hittade också ett reportage om Umeå Universitet och TBE. Det är ifrån 2019 med Anna Överby Wernstedt – Professor i immunologi med inriktning mot virala infektioner”:

https://www.umu.se/reportage/anna-overby-wernstedt-/