Sprider ljus.

Sverige har i dag fler rapporterade fall av fästingburen encefalit (TBE) än någonsin...

Vi på TBE Sektionen har läst i läkartidningen nyligen och här kan du klicka på länken för att läsa mer.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2024/01/tbe-virusinfektioner-langt-fler-an-antalet-registrerade-fall/

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Eurosurveillance, som är kopplad till EU:s smittskyddsmyndighet. Studien har finansierats med medel från EU (program: Horizon 2020) och SciLifeLab (projekt: Pandemic Laboratory Preparedness).