FÖRENINGEN SÄLJER RESTAURANGCHANSEN FR.O.M. OKTOBER MÅNAD

Hjärnkraft Örebro län säljer Restaurangchansen från och med 1 oktober.

Vill Du köpa en app,

kontakta kansliet i Örebro.

tel: 019-673 21 35, eller e-post orebro@hjarnkraft.se

Du kan också en app av Maria Wilén i samband med föreningens bad på lördagar från kl. 12.30