Efter en hjärnskada - ett rehabiliterande synsätt - ny utbildning

Hjärnkraft arrangerar den nya utbildningen ”Efter en hjärnskada – ett rehabiliterande synsätt” den 5 december.

Varje år drabbas cirka 70 000 personer av en förvärvad hjärnskada, de flesta blir bra men för en del blir funktionsnedsättningarna efter skadan livslånga. 

Utbildningen kommer att ge kunskap och insikt om vad en förvärvad hjärnskada är och vilka funktionsnedsättningar som kan uppkomma samt vad ett rehabiliterande förhållningssätt innebär.

Ur innehållet:
  • Förvärvad hjärnskada: grundläggande medicinska kunskaper
  • Vanliga kognitiva nedsättningar och strategier i vardagen
  • Vad innebär ett rehabiliterande förhållningssätt
  • Träning i vardagen
  • Individuell rehabiliteringsplan

Hjärnan är komplex och styr alla fysiska och mentala funktioner. Vid en hjärnskada kan i stort sett vilken funktion som helst påverkas beroende på vilken typ av hjärnskada det är, dess placering och svårighetsgrad. 

Funktionsnedsättningar efter en förvärvad hjärnskada kan vara kognitiva svårigheter såsom minnesproblem, koncentrationssvårigheter och hjärntrötthet. Fysiska problem är till exempel nedsatt muskelkontroll i en sida och försämrad gång- och balansförmåga. Nedsatt förmåga att kommunicera i tal- och skrift samt emotionella problem som depression eller ångest är inte ovanligt efter en förvärvad hjärnskada.

Individanpassad rehabilitering,  personcentrerad vård, ett rehabiliterande förhållningssätt av vård- och omsorgspersonal är viktiga ingredienser för att ge förutsättningar för en god livskvalitet efter en förvärvad hjärnskada. 

I programmet medverkar:

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitetssjukhus, överläkare och medicinskt ledningsansvarig VO Rehabilitering vid Ängelholms sjukhus.

Nils Berginström, leg. psykolog och universitetslektor vid Umeå universitet.

Jenny Ehrlund, kurator och Hanna von Salomé, psykolog, Rehabiliteringsmedicinska Medicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Anmälan: Via qr-kod härintill eller länk:

https://forms.office.com/e/h1cnNuzAxx

Tid: Den 5 december 2023, kl 13.00 – 16.00.

Pris: 395 kronor. För medlem i Hjärnkraft 150 kr.

Pdf: Inbjudan utbildn 23-12-05

Varmt välkommen!

Dela gärna.