ANHÖRIGTRÄFF MED FÖRELÄSNING PÅ TEAMS 21 NOVEMBER KL. 18. 00–19. 30

Välkommen på en kväll hos Hjärnkraft Stockholm för dig som anhörig!

Anhörigträffen inleds med en kort föreläsning på 30 minuter av Nina Wingmark där hon berättar om sin återhämtning efter en ridolycka 2016. Hon fick då en Dai 3 traumatisk hjärnskada. Efter föreläsningen finns det tid för er att dela era erfarenheter med varandra och prata om det som känns. Jenny Sillén Österman och Christer Nygren, anhöriga från Hjärnkraft Stockholm leder mötet. För anhöriga av anhöriga.

September 2016 var Nina med om en ridolycka. Nina var nära att dö men vaknade upp ur koma efter 10 dagar med kraftiga funktionsnedsättningar    av hjärnskada DAI 3.Förlamad i halva kroppen, svagt medvetande och behövde stöd med allt. Detta är historien om hennes resa tillbaka där hon idag är en 50% yrkesarbetande på Nordea som Senior Project Manager med internationella kontaktytor och aktiv kvinna. Vad har varit nyckeln till hennes rehabilitering? Lyssna till hennes historia om hur det omöjliga blir möjligt.

Tid: 21 november 18.00-19.30 (du kan logga in från 17.50)

Plats: Teams

Anmälan: Senast 14 november till stockholm@hjarnkraft.se Ange namn och e-postadress i anmälan för att få länk skickad till dig en dag innan.