Parasportare väntar i Halmstad.

En aktiv fritid med Fritidsbanken

Under tre år har Fritidsbanken arbetat för att öka möjligheten att låna anpassad sport- och friluftsutrustning. Det arbetet fortsätter. Idag finns drygt 500 artiklar av parasportutrustning och fritidshjälpmedel att låna från fritidsbankerna.

Det har snart gått tre år sedan projektet att öka möjligheten för fler att gratis låna anpassad sport- och friluftsutrustning tog sin början. Arbetet görs med stöd från Arvsfonden och mycket har hänt. Tillgången till anpassad utrustning på fritidsbankerna har ökat markant sedan starten och utlånen har mer än tredubblats på ett år. Det tyder på att det finns ett stort behov av att låna den här typen av utrustning för att kunna prova på olika aktiviteter och ha en aktiv fritid.

Fritidsbanken arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet. Allt från att öka utlånen till att göra det så enkelt som möjligt att hitta utrustning. Till exempel har Fritidsbanken nyligen lanserat en sökfunktion som gör att du kan se vilken anpassad utrustning som finns att låna i hela landet. Och var den finns. Den nationella sökningen ska göra det lätt att få en överblick av vad du faktiskt kan låna, https://www.fritidsbanken.se/lagersaldo/#parasport.  

-Vi har nu förenklat överblicken av vad som finns att låna från Fritidsbanken, både för vad som finns och var man kan låna den. Att få möjlighet att prova på kan vara det som är avgörande att du kommer igång och hittar något roligt, säger Erika Olkerud, projektledare på Fritidsbanken Sverige.

Fritidsbanken har också utbildat 80 procent av sina medarbetare i bemötande och tillgänglighet. Också det är ett långsiktigt arbete.

-Vi är övertygade om att vårt bemötande är en framgångsfaktor och något som alltid är aktuellt, säger Johanna Grönkvist, kommunikatör på Fritidsbanken Sverige.

Fritidsbanken är en plats där alla, oavsett funktionsförmåga, kan låna utrustning. Välkommen för att se om det finns något du vill prova på.