FÖRENINGEN HAR FÅTT EN NY BADTID PÅ UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO

I år, 2024, har Hjärnkraft  fått en ny badtid på USÖ. 

Den nya tiden är fredagar, kl. 16.30-18.00. 

Det första badtillfället är fredag 5 januari, kl. 16.30. 

 Samling sker vid caféet i M-huset, USÖ, kl. 16.00. 

Har du frågor och funderingar om badet, 

kontakta 

Ilona Wahlström 

tel:0587-31 11 42 

E-post: ratkai.ilona@gmail.com