UTFLYKT TILL FOTOUTSTÄLLNINGEN IKONER PÅ ÖREBRO SLOTT 28 FEBRUARI

Hjärnkraft kommer att besöka fotoutställningen Ikoner på Örebro slott i slutet av februari. 

Häng med du också!

Varmt välkommen

Värdar: Göran och Annika Filander.

Dag: Onsdag 28 februari

Tid: 14.00 – 15.30 ca

Plats: Örebro slott,

Kansligatan 1 Örebro

Anmälan: senast 19 februari

till Hjärnkrafts kansli,

019-673 21 35, e-post: orebro@hjarnkraft.se