Dekorativ

Årsmöte 19 mars 2024 Hjärnkraft Stockholms län

Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats på årsmötesdagen. Önskar du få dem hemsända till dig så säger du till om det när du anmäler dig. Samtliga föreningsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till styrelsen. Nomineringstiden avslutas fyra veckor innan årsmötet. Kansliet vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.  Du skickar din motion till kansliet.

Kallelse och dagordning

Till dig som åker färdtjänst: Planera din hemresa till senast kl. 19.50

  • Plats: Afasicenter, Sabbatsbergsvägen 6
  • Tid: 19 mars, 18.00-cirka 20.00
  • Sista anmälningsdag: 19 februari  till kansliet via e-post eller telefon
  • Kontakta kansliet: telefon: 08- 447 45 31, e-post: stockholm@hjarnkraft.se