Dekorativ

Guide till samhällets stöd 4 mars - 8 april 2024

Guide till samhällets stöd tillsammans i Nybohov

– Strukturerade träffar med presentation av broschyren ”Samhällets stöd vid funktionsnedsättning”
– Korta presentationer av deltagarna och diskussion om vardagsutmaningar och individuella stödbehov
– Tips, info-sökning och vägledning för att hitta relevant information
– Hjälp med att hitta rätt kontaktpersoner och ansökningsblanketter
– Emma Schött, stroke- och hjärnskadevägledare, deltar den 25 mars
– Individuellt stöd ges vid sista mötet den 8 april med en mapp med användbar information till varje deltagare
– Tid för paus och fika mitt i träffarna.

– Gruppen leds av Lena Hagelin, mångårig medarbetare på Hjärnkraft Stockholms län som även har arbetat som Hjärnskadekoordinator och Mats Schalling som bland annat är vice ordförande i Hjärnkraft Stockholms läns styrelse.

Tid: måndag 4 mars – 8 april, klockan 13–15

         5 tillfällen, uppehåll annandag påsk

Plats: Nybohovsgränd 16

Färdtjänstadress: Nybohovsgränd 16, Stockholm

Sista anmälningsdag: 26 februari vi e-post eller telefon till Hjärnkraft Stockholms kansli.

Kostnad: 20 kr/tillfälle för den som vill fika.

 

K O NT A K T U P PG I F TE R

Besöksadress: Nybohovsgränd 16, Liljeholmen

E-post: stockholm@hjarnkraft.se

Telefon: 08-447 45 31

Telefontid: måndag-torsdag, kl. 10-14

Hemsida: https://hjarnkraft.se/stockholm/