Justerar mobilen.

Informationsmöte för alla som vill lära sig mer om webbtillgänglighet!

Vill du bli användarexpert på att granska webbtillgänglighet? Delta vid ett informationsmöte den 7 mars via Teams.

Hösten 2024 kommer Stiftelsen Funka och Funktionsrätt Åland erbjuda en kurs i granskning av webbtillgänglighet riktad till personer med funktionsnedsättning. Genom kursen kommer personer med egen erfarenhet av otillgänglighet på webben kunna utbilda sig till användarexperter och arbeta med att stötta webbplatsägare för att göra webbplatser tillgängliga för fler.

Kursen kommer genomföras helt på distans, genom Teams. Den pågår under höstterminen 2024 på deltid med två tillfällen i veckan och eget arbete däremellan. Upplägget har ett starkt fokus på praktiska övningar av att granska webbplatser utifrån de lagstadgade kraven på webbtillgänglighet och avslutas med en praktikperiod i samarbete med myndigheter och kommuner i Stockholmsregionen och på Åland.

Du eller någon du känner, eller medlemmarna i din organisation kanske är intresserade av att gå kursen?

Torsdag 7 mars kl 09.00-10.30 har vi informationsmöte för alla intresserade.

Vi berättar om vad webbtillgänglighet är och vad kursen kommer att innehålla. Webbinariet textas. Alla är välkomna att delta!

Anmäl dig till informationsmötet

Kursen är en del av ett projekt som finansieras av Interreg Central Baltic. Projektet drivs av Stiftelsen Funka och Funktionsrätt Åland.

Om projektet Expertis byggd på egna erfarenheter på vår webbplats