skisskarta EU

Dags att rösta i EU-valet

EU-valet äger rum den 9 juni, men förtidsröstningen inleds redan den 22 maj! Hjärnkrafts ordförande Leif Degler vill lyfta funktionsrättsperspektivet och få fler att rösta i EU-valet. 
Här finns också länkar till ett quiz om funktionsrättsfrågorna och mer information om var partierna står.
 

Det stundande EU-valet är ett viktigt tillfälle för personer med funktionshinder att göra sina röster hörda och påverka politiken i en riktning som främjar tillgänglighet och inkludering. Här listar Hjärnkrafts ordförande Leif Degler några aspekter att tänka på när du överväger vem du ska rösta på ur ett funktionsnedsättningsperspektiv:

Partiernas politik för funktionshinder: Undersök vilka partier som har tydliga och omfattande program för att förbättra tillgängligheten inom EU. Detta kan inkludera åtgärder för att säkerställa att offentliga platser, transport och digitala tjänster är tillgängliga för alla.

Kandidaternas engagemang: Titta på enskilda kandidater och deras historik av att arbeta för rättigheter utifrån personer med funktionsnedsättning. Kandidater som aktivt har drivit dessa frågor tidigare kan vara pålitliga företrädare i EU-parlamentet.

EU:s strategi för funktionshinder: Se vilka partier som stödjer och vill stärka EU:s strategi för funktionsrätt 2021–2030. Denna strategi syftar till att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta sina rättigheter på samma villkor som andra EU-medborgare.

Rättighetsbaserad politik: Partier och kandidater som förespråkar en rättighetsbaserad politik, som tar hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), är ofta mer benägna att arbeta för likabehandling och inkludering.

”Att rösta på ett parti eller en kandidat som prioriterar rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan bidra till att driva igenom viktiga reformer och åtgärder på EU-nivå. Se till att göra din röst hörd för att främja ett mer tillgängligt och inkluderande Europa för alla”, uppmanar Leif Degler.

LÄNKAR:

På denna länk kan ni både läsa och lyssna om EU-valet via Funktionsrätt Sverige.

https://funktionsratt.se/infor-eu-valet-sa-tycker-partierna-om-funktionsratt-i-europa/

Funktionsrätt har tagit fram ett quiz med sju frågor om EU och funktionsrätt.

Här är länken till quizet:

Testa dina kunskaper inför EU-valet – quiz med sju frågor

Via Funktionsrätts webbplats kan du också hitta en debatt med partikandidater från den den 3 maj, webbinarier med fokus på EU-valet och vår valenkät till riksdagspartierna!

Läs mer här: Valet till Europaparlamentet 2024

Dela gärna.