Bilden föreställer en kvinna med influensa.

Sjukförsäkringen – ett omänskligt regelverk?

I betänkandet ”Sjukförsäkring i förändring” (SOU 2024:26) föreslås att flera av de lättnader som infördes 2021 och 2022 tas bort. Utredaren vill bland annat att prövningen av arbetsförmåga åter ska göras mot ”ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande Leif Degler säger att utredarens förslag riskerar att leda till att fler utförsäkras:

– Tyvärr har vi sett tendenser där fokuset har skiftat mer mot kostnadsminskningar än mot att värna om de sjukas behov. Nedskärningar och hårdare bedömningskriterier riskerar att lämna utsatta människor utan nödvändig hjälp, vilket i sin tur kan leda till ökad fattigdom och socialt utanförskap. Samtidigt är det viktigt att förebygga missbruk av systemet. Effektiva kontrollmekanismer och incitament för återgång i arbete är nödvändiga för att säkerställa att stödet når de som verkligen behöver det. Här behövs en noggrann avvägning och en politik som bygger på fakta och medmänsklighet.

– Vi anser att utredningen är dåligt underbyggd. Om detta genomförs så skulle det ytterligare försämra hur Sverige uppfyller kraven i FNs deklaration för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I en debattartikel uppmanar Funktionsrätt Sverige regeringen att inte genomföra de presenterade utredningsförslagen. Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, skriver:

”Om utredningsförslagen blir verklighet skulle det innebära en återgång tillbaka till ett system som tvingade människor in i fattigdom och ohälsa. Ett regelverk som förde människor med rejäla kliv mot utanförskap, i stället för närmare arbete. Vi kan inte tro att regeringen vill ta oss tillbaka till ett system som fick helt orimliga följder för många människor”

Läs hela debattartikeln i Expressen