Hjärnkraft logotyp
Spel och blommor, dekorativt
Två personer vid vatten

Medlemsaktiviteter

Öppet hus varje onsdag 12–16 - vår populäraste aktivitet

 Här får du träffa andra medlemmar i föreningen. Kom in på en fika och sitt ner och prata en stund.

Du som vill, har möjlighet att syssla med  kreativt skapande. Du kan träna din finmotorik samtidigt som det är en avkopplande och rolig aktivitet. Vi har pärlor, garn, block och färg. Du kan spela spel och kort. Om du har förslag på vad vi kan göra är du välkommen att framföra dem.

Det finns alltid fika till självkostnadspris på 20: -. Kaffe, te, smörgås och fikabröd.

Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i vårt vilrum.

Våra lokaler är tillgängliga enligt  föreskrifter. Vi har INTE hörselslinga.

Träffar för unga vuxna 18–35 år

Du som är mellan 18-35 år är välkommen att träffa andra med förvärvad hjärnskada. Du kan läsa mer i vår kalender och i vårt nyhetsbrev.

  • Fika, självkostnadspris  20 kr när vi är i vår lokal i Liljeholmen. Kaffe, te, smörgås och fikabröd.
  • Det finns möjlighet att vila eller prata enskilt i vårt vilrum.
  • Våra lokaler är tillgängliga enligt föreskrifter. Vi har INTE hörselslinga.
  • När vi är utomhus eller besöker fik, restauranger och andra lokaler går vi till platser med god tillgänglighet.

Råd och stöd

När det som inte får hända ändå händer. När man själv eller någon närstående drabbas av en hjärnskada förändras livet. Frågorna är många och det är viktigt att få tala med någon om det man funderar på. Vem kan förstå vad jag vill och hur jag känner? Vilken rehabilitering finns det och vilka rättigheter har jag? Du som är närstående undrar vad det är för typ av skada. Blir hen bra igen? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att ta hand om mig själv? Du är välkommen att kontakta oss för via telefon och e-post. Vi tar emot besök efter överenskommelse.

Hjärnet – enbart för dig med egen skada

Hjärnet är ett socialt nätverk enbart för medlemmar som har en egen skada. Deltagarna träffas, pratar, fikar eller hittar på något tillsammans. Tanken är att ge medlemmar med förvärvad hjärnskada en mötesplats för att diskutera sin situation utifrån sin speciella skadebakgrund, att byta erfarenheter när inte alla andra hör. Att ventilera och prata med andra som förstår. Hjärnet planerar vad de ska göra med hjälp av länsföreningen. Verksamheten kan variera beroende på intressen och vilka förutsättningar som finns i gruppen. Variationsrikedomen är stor; matlagning, idrottsevenemang, museibesök, bowling, fiske, teater, resor, datacirklar, motion och mycket mer.

Hjärnet i korthet:
– bara för Hjärnkraftare med förvärvad hjärnskada
– skapar sociala kontakter
– en mötesplats för erfarenhetsutbyte och stöd
– kan öka självförtroendet och ge insikter om de egna resurserna
– ökar Hjärnkrafts kunskaper om skadade, deras upplevelser och behov

Kontaktperson för Hjärnet i Stockholms län
Mats Schalling
tfn: 076-876 27 16
mejl: mschalling@hotmail.com

 

Träffar för anhöriga

Anhörigträffar för dig som är anhörig, närstående eller på annat sätt stöttar en person med förvärvad hjärnskada. Det är många bollar att hålla i luften som anhörig. Fixa med skola, sysselsättning, rehabilitering, försäkringskassa, läkarkontakter och mycket mer.  

Man ska orka med sitt arbete, familj och umgås med vänner. Hur får vi tiden att räcka till? Finns tid att ta hand om mig själv? Vem ger oss det stöd vi behöver för att orka med vardagen? Hur ska jag på bästa sätt stötta den som drabbats av hjärnskada? Det finns många olika frågeställningar och man behöver stöd på olika sätt i sin vardag. Träffarna leds av anhöriga.

HJÄRNKRAFT STOCKHOLMS LÄN
stockholm@hjarnkraft.se

08- 447 45 31

Följ oss gärna på Facebook och Instagram