Hjärnkraft logotyp
Epilepsi minne

Tips & råd

Stroke- och hjärnskadevägledare Region Stockholm

Inom Region Stockholm finns en stroke- och hjärnskadevägledare som du kan kontakta för rådgivning och/eller vägledning. Vid behov bokas ett besök på Danderyds sjukhus eller ett videomöte. Vägledaren är tillgänglig för alla i Stockholms län och vänder sig främst till patienter och närstående samt vårdgivare inom öppenvård. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få och hitta kontaktuppgifter. Länk till hemsida

Habilitering och hälsa Region Stockholm

Ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. De ger också stöd till anhöriga. På deras hemsida hittar du mottagningar, kurser, fakta och råd bland annat. Här kan du läsa mer. Länk till hemsidan

Habilitering och hälsa frågetjänst och rådgivning via telefon

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. Läs mer på deras hemsida om hur du bokar tid. Länk till hemsida

Rehab i Stockholms län

Här finns alla rehabmottagningar som drivs i Region Stockholms regi samlat på en webbplats. Du kan även se vilka olika typer av rehabilitering som finns inom Region Stockholm. Länk till hemsida

Om insatser och stöd enligt LSS Kunskapsguiden

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser. Här kan du läsa mer om hur LSS fungerar och hur du ansöker. Länk till hemsida

Hjärna tillsammans

Webbplatsen hjarnatillsammans.se är en kunskapsbank om förvärvad hjärnskada. Här hittar du information om olika sorters stöd inom Stockholmsregionen, aktiviteter, nyheter, faktabank, projekt och mycket mer. Du får även möta kloka och inspirerande personer som delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Sidan vänder sig till dig som själv har en förvärvad hjärnskada och till anhöriga. Nätverket Hjärna tillsammans ordnar även träffar och utbildningar. Hjärnkraft Stockholms län är en del av nätverket. Länk till hemsida

Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden är en webbplats med information om stöd och service till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. På webbplatsen finns information för dig som har en funktionsnedsättning och dina närstående. Informationen riktar sig även till yrkesverksamma och andra som är intresserade. På Funktionshindersguiden finns rubriker som till exempel ekonomisk stöd och bidrag, stöd i vardagen och hjälpmedel. Texterna är kortfattade med länkar till mer information. För att texterna ska vara lätta att förstå är de skrivna på så kallat klarspråk. Länk till hemsida

HJÄRNKRAFT STOCKHOLMS LÄN
stockholm@hjarnkraft.se

08- 447 45 31

Följ oss gärna på Facebook och Instagram