Om Hjärnkraft Stockholms län

Utsiktsbild kansli

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län är en intresseorganisation för dig som har en förvärvad hjärnskada, för anhöriga och du som arbetar med stöd för personer med förvärvad hjärnskada.

Förvärvad hjärnskada kan ta sig många uttryck och skapa varierande svårigheter i livet. Vi på Hjärnkraft välkomnar alla och har vana av att möta de som nyss skadat sig och de som levt med skadan under lång tid. För anhöriga och stödjande kan känslor och behovet av att utbyta erfarenheter se olika ut beroende på hur länge de den de lever eller arbetar med har haft sin skada. Hos oss finns andra med liknande erfarenheter oavsett var du befinner dig i den process som det innebär att ha en egen skada eller att vara anhörig.

Vi arbetar med att ge råd och stöd, erbjuder social samvaro och aktiviteter, möjlighet att utbyta erfarenheter och samtala med människor i en liknande situation som du. Vi strävar efter att påverkar samhället genom vårt intressepolitiska arbete. För oss är det viktigt att kunna påverka politiker och beslutsfattare Både i planering av aktiviteter och i det intressepolitiska arbetet är medlemmarnas inflytande en grundsten.

Styrelse i Hjärnkraft Stockholms län

Kontaktuppgifter

Namn

 

E-post

 

Jenny Sillén Österman

ordförande

sillenjenny@gmail.com

anhörig

Mats Schalling

vice ordförande 

mschalling@hotmail.com

egen skada

Gunnar Strömhielm

ordinarie ledamot

gunnar.stromhielm@hotmail.se

egen skada

Björn Boquist,

ordinarie ledamot

bjorn.boquist@hjarnkraft.se

stödjande

Emmi Trygg

ordinarie ledamot

emmi.trygg@hotmail.com

egen skada

Rolf Brewitz

suppleant

 

egen skada

Kinne Håkansson

suppleant

 

anhörig

Styrdokument

HJÄRNKRAFT STOCKHOLMS LÄN
stockholm@hjarnkraft.se

08- 447 45 31

Följ oss gärna på Facebook och Instagram