Covid-19 och förvärvad hjärnskada

Har du frågor kring covid-19  som ”Tillhör jag en riskgrupp? Vad kan jag göra för att minska risken att smittas?”
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping har sammanställt information om covid – 19 i kombination med hjärnskador.

Tips & råd

Här hittar du tips och råd från föreningen i Örebro: informationsmaterial och länkar

Infomaterial

Hjärna i fokus – föreningens informationsbroschyr   

Hjärna i fokus är föreningens egen informationsbroschyr, där du får information om vår förening, aktuella aktiviteter samt tips och råd. Här hittar du också information om föreningens aktiviteter. Broschyren är under uppdatering.

Hjärnkraft 1991-2016 – en föreningshistorik

Hjärnkraft producerade en jublileumsskrift till 25 års jubileet 2016.   Nedan hittar du skriften i PDF-format. Hjärnkraft Örebro län 25 år 1991-2016 – jubileumsskrift

Länkar

www.hjarnkraft.se                       Riksförbundets hemsida

www.funktionsrattorebrolan.se   Funktionsrätt Örebro län

www.abf.se/orebrolan                  ABF Örebro län

www.halsobro.se                           Ett gym för personer med funktionsnedsättning

Länkar för anhöriga:
www.orebro.se/anhorigcentrum  Anhörigcentrum i Örebro kommun

www.unganhorig.se                       En mötesplats för unga anhöriga

www. spsm.se                                  Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Mer anhöriginfo finns på förbundets anhörigsidor<

Vill du läsa mer om Hjärnkraft Örebro?