Covid-19 och förvärvad hjärnskada

Har du frågor kring covid-19  som ”Tillhör jag en riskgrupp? Vad kan jag göra för att minska risken att smittas?”
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping har sammanställt information om covid – 19 i kombination med hjärnskador.

Tips & råd

Här hittar du tips och råd från föreningen i Örebro: informationsmaterial och länkar samt övrig info.

Infomaterial

Hjärna i fokus – föreningens informationsbroschyr   

Hjärna i fokus är föreningens egen informationsbroschyr, där du får information om vår förening, aktuella aktiviteter samt tips och råd. Här hittar du också information om föreningens aktiviteter. Broschyren är under uppdatering.

Hjärnkraft 1991-2016 – en föreningshistorik

Hjärnkraft producerade en jublileumsskrift till 25 års jubileet 2016.   Nedan hittar du skriften i PDF-format. Hjärnkraft Örebro län 25 år 1991-2016 – jubileumsskrift

MEDLEMSINFORMATION

 
HÄLSOBRO – Mer än ett gym

AKTUELLT:

Hälsobro är ett gym för personer med funktionsnedsättning i Örebro. Då Hjärnkraft är medlem där tränar du  där till ett rabatterat pris
Nu har de flera träningserbjudanden.  Se hemsidan, www.halsobro.se för mer information.
Informationen finns också på Hälsobros Facebooksida. Länk finns nedan.
 

Anhöriginformation

ANHÖRIGCENTRUMS VÅR PROGRAM 2023 finns ute nu. Du hittar  det på anhörigcentrums hemsida

Länk: www.orebro.se/anhorigcentrum.se

Anhörigcentrum i Örebro stöttar dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning

Centrat ordar regelbundet olika aktiviteter för dig som anhörig, exempelvis må bra-dagar och promenader. Mer information finns på nhörigcentruns hemsida, där finner du på bland annat information om kommande aktiviter.

www.orebro.se/anhorigcentrum 

Anhörigsektion inom Hjärnkraft

Hjärnkraft (riksförbudet) har startat en anhörigsektion. Läs mer på www.hjarnkraft.se/anhorigsektionen

Länkar

www.hjarnkraft.se                       Riksförbundets hemsida

www.funktionsrattorebrolan.se   Funktionsrätt Örebro län

www.abf.se/orebrolan                   ABF Örebro län

www.halsobro.se                           Ett gym för personer med funktionsnedsättning

Länkar för anhöriga:
www.orebro.se/anhorigcentrum  Anhörigcentrum i Örebro kommun

www.unganhorig.se                       En mötesplats för unga anhöriga

www. spsm.se                                  Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Mer anhöriginfo finns på förbundets anhörigsidor<

Vill du läsa mer om Hjärnkraft Örebro?