Scrolla ner för att läsa >Om Hjärnkraft Örebro >Kontaktuppgifter styrelsen >Verksamhetsplan, -berättelse och stadgar.

Om Hjärnkraft Örebro län

Hjärnskadeförbudet Hjärnkraft Örebro län är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Vi arbetar för personer med förvärvad hjärnskada, dess anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Föreningen bildades i september 1991. 

Föreningen ordnar aktiviteter hela året om, både inom Hjärnet (ett nätverk öppet för medlemmar med egen förvärvad hjärnskada) och som medlemsaktiviteter där alla medlemmar oavsett medlemstyp är välkomna. Även bad- och caféträffar ordnas.

Tillsammans med förbundet arrangeras också utbildningsdagar om konsekvenserna efter förvärvad hjärnskada. Utbildningsdagarna vänder sig till personer som i sin profession möter personer med förvärvad hjärnskada, personer med hjärnskada samt anhöriga.

Intressepolitiskt arbetar Hjärnkraft Örebro län bland annat med att att rätt insatser till personer med hjärnskada sätts in och att närstående får den hjälp de behöver. En viktig fråga är också tillsättandet av en hjärnskadekoordinator i regionen. Mer information om föreningens intressepolitiska arbete finns i Verksamhetsplan 2020-2021.

En populär resa till värmen arrangeras  normalt för medlemmar varje år. Årets resa kan dock komma att skjutas upp pga corona-pandemin.

Föreningen ger tips och råd till personer med förvärvad hjärnskada samt anhöriga.

Styrelsen i Hjärnkraft Örebro län

Ordförande:

Annica Moberg, tel: 076-818 09 96, e-post: ane.annica@hotmail.com

Vice ordförande:

Ilona Wahlström, tel: 0587-31 11 42, e-post: ratkai.ilona@gmail.com

Kassör:

Gunilla Antonsson, tel: 073-985 69 69, e-post:gantonsson18@gmail.com

Ledamöter:

Angeline Moritz, tel: 070-910 -9 40, e-post: angeline.moritz@gmail.com

Göran Filander, tel: 072-338 10 90, e-post: filandergoran@gmail.com

Jens Björk, tel: 070-310 47 62, e-post: jens.bjork@telia.com

Gun-Britt Nyman, tel: 019-36 04 79

Ersättare:

Tommy Andersson, tel: 070-553 27 65

Sven Viklund 

Verksamhetsplan, berättelse och stadgar

Klicka på rubrikerna i tabellen nedan för att hitta Hjärnkraft Örebro läns verksamhetsdokument.

Läs mer om Hjärnkraft Örebro