Regeringsförslag gör tusentals utan personlig assistans

Under den rubriken skriver flera förbund i Göteborgsposten att lagförslaget om att andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov i sig är välkommet. Däremot oroar formuleringar i lagförslaget som riskerar att medföra förödande konsekvenser för tusentals personer. 

Enligt artikeln kommer lagförslaget leda till att de inskränkningar i LSS-lagen som blivit praxis efter Högsta förvaltningsdomstolens dom för tio år sedan nu skrivs in i lagen. 

”De vill bland annat lägga till ´Ett (…) behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.´ Den här ändringen i lagtexten skulle slå fast den största begränsningen av personlig assistans sedan LSS kom 1994”, skriver förbunden.

Hjärnskadeförbundet ser med största oro på hur formuleringen i lagförslaget skulle påverka rättigheten att få leva ett liv som andra för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

– Regeringens förslag kommer att få förödande konsekvenser vad gäller rätten till personlig assistans med det tillägg i lagtexten som regeringen nu föreslår ”ett behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär”. Det var ju detta sätt att tillämpa lagen som urholkade rätten till assistans. Detta strider helt mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kommenterar Maria Lundqvist-Brömster, Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande.

Lagförslaget är nu ute på remiss, svaren ska vara inne senast den 9 december. Om lagen blir verklighet kommer den att börja gälla den första juli 2020.