Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Det skriver Folkhälsomyndigheten den 1 april 2020.

Förbundskansliet kan bistå föreningarna med att ordna digitala årsmöten

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina nya allmänna råd, uppdaterade den 1 april 2020.

De allmänna råden omfattar nu också föreningsstämmor och andra möten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar föreningar att genomföra sina möten digitalt.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har redan tidigare beslutat att föreningarnas årsmöten kan senareläggas och vid ett extra AU-möte beslutades att dels förlänga tiden för att hålla årsmöten till den 30:e september, dels att erbjuda alla Hjärnkraftsföreningar hjälp för att kunna genomföra årsmöten digitalt.

Förbundskansliet kan bistå med att genomföra digitala årsmöten via konferensanläggning eller via Teams. Kallelse kommer att i möjligaste mån gå ut via e-post till samtliga medlemmar inom föreningen. 

Säkerställ därför gärna att din e-postadress är aktuell i Hjärnkrafts medlemsregister, särskilt om din förening inte hunnit hålla sitt årsmöte. En instruktion för hur elektroniska möten går till kommer att framställas och skickas ut.

Samtidigt togs också beslut att senarelägga nomineringar och motioner till förbundsstämman till den 15 oktober.

För frågor rörande coronaviruset

hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:

www.folkhalsomyndigheten.se

Tel: 113 13