Förskolebarn.

Ny upplaga av handboken "Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning"

Handboken beskriver insatser till barn och unga, med fokus på LSS, och annat samhällsstöd som kan underlätta för familjer som har ett barn med funktionsnedsättning.

Boken ger juridisk vägledning om LSS. Den beskriver även vad som ingår i insatserna och i omvårdnad enligt LSS.

Denna tredje upplagan tar upp förändringar i lagstiftningen sedan senaste upplagan. Bland annat har FN:s konvention om barnets rättigheter blivit svensk lag, det har kommit en ny förvaltningslag och en ny föreskrift om dokumentation.

Länk till handboken Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-10-7018.pdf