Jasmines situation inte unik

SVT nyheter/Västernorrland har i flera intervjuer speglat situationen för Jasmine som fick en allvarlig hjärnskada efter en svår bilolycka för 1,5 år sedan. Föräldrarna menar att Jasmine efter olyckan inte fått tillgång till den rehabilitering hon så väl behöver. Utlåtanden från neurologspecialister vid flera universitetssjukhus menar att rehabilitering borde påbörjats tidigare och föräldrarna har nu anmält Sundsvalls sjukhus till IVO.

Anhörigstödjare Gun Ingvarsson och förbundssekreterare Cecilia Boestad vid Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft menar att sjukhuset agerat felaktigt. Jasmine har inte fått tillgång till en kvalificerad rehabiliteringsmedicinsk bedömning varför det inte går att, som sjukhuset gjort, säga att hon inte kommer att vakna upp ur sitt vegetativa tillstånd.

Hjärnkraft har under flera år arbetat för att bedömning av personer med djup medvetandesänkning efter förvärvad hjärnskada bör utredas av specialister vid enheter för högspecialiserad vård.

-Den högspecialiserade rehabiliteringen finns som isolerade öar men når inte ut och sprids över landet, säger Cecilia Boestad.

Idag spelar det stor roll var i landet man bor när det gäller tillgång till såväl en kvalificerad rehab medicinsk bedömning som till vård- och rehabiliteringsinsatser vid förvärvad hjärnskada. Hjärnkraft arbetar för att det behövs ett nationellt kunskapscentrum som också ansvarar för att kunskapsspridningen når ut till hela av landet.

För att förbättra hjärnskaderehabiliteringen arbetar Hjärnkraft för att:

  • Personer med förvärvad hjärnskada ska få tillgång till individanpassade rehabiliteringsinsatser.
  • Det tas fram nationella riktlinjer för vård- och rehabiliteringsinsatser gällande personer med förvärvad hjärnskada.
  • Det bildas ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada.
  • Det ska finnas Hjärnskadekoordinatorer i samtliga regioner som stöttar personen med förvärvad hjärnskada och de anhöriga: samordnar vård, rehabiliteringsinsatser och samhällsstöd.

-Det är inte rimligt att familjer ska behöva kämpa i motvind som Jasmine och hennes föräldrar har gjort, avslutar Cecilia Boestad i ett pressmeddelande.

Länk till svt:s inslag: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/jasmines-foraldrar-har-inte-fatt-den-hjalp-de-borde-fatt