glapp i stöd

Berätta om du upplevt glapp i stödet på väg ut i arbete

Har du upplevt ”glapp” i samband med stödinsatser på väg ut i arbete? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ge förslag på hur stödet kan förbättras?

Iris Hadar genomför just nu en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. Vill du dela med dig kan du kontakta Evalena Habel på evalena.habel@iris.se för att boka en kortare intervju på ca 30 – 40 min.

Din medverkan är värdefull, då den kan ge oss bild av hur glappen ser ut och hur de påverkar arbetssökande. Intervjuer/fokusgrupper kommer att genomföras så snart som möjligt (senast v. 25).

Tack på förhand för din medverkan!