Nationell styrning behövs för jämlik hjälpmedelsförsörjning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundsordförande Leif Degler kräver i en debattartikel tillsammans med flera andra organisationer en tydlig nationell styrning för jämlik hjälpmedelsförsörjning. Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället får aldrig bli en klassfråga.

Förskrivning av hjälpmedel är en hälsoekonomiskt lönsam insats som ökar människors självständighet i vardagen och delaktighet i samhället. Samtidigt minskar de samhällets kostnader för hemtjänst, personlig assistans och sjukskrivning.

En jämlik hjälpmedelsförsörjning för landets medborgare borde vara något som ligger i våra beslutsfattares absoluta intresse. Dessvärre konstaterar vi 30 förbund att utvecklingen går bakåt.

Läs debattartikeln ”Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga” i Aftonbladet via länken: https://www.aftonbladet.se/…/hjalpmedel-ar-pa-vag-att…