blue blur bright close up

Så fungerar minnet

Niklas Mattsson-Carlgren är klinisk minnesforskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Han förklarar också hur det går till när ett minne bildas.


– Ett minne bildas när nervceller fyrar av elektriska signaler till andra nervceller via synapser. Kontakterna mellan nervcellerna förstärks mer och mer. Ett minne är på så sätt ett nätverk som ritar nya spår och skapar nya strukturer i hjärnan. Ju fler kopplingar desto starkare blir nätverket, säger han i nyhetsartikeln.

Lär mer i artikeln hos skane.se: 

Så fungerar minnet – Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)