Barn och ungas psykiska hälsa, individ före organisation

Välkommen på webbinarium den 1 september. Kostnadsfritt. Klicka på länken nedan eller i inbjudan för att komma till webbinariet.

Hjärnkraft Västerbottens anhörigstöd arbetar, i anhöriggrupp och utbildningsgrupp, för att lyfta barn och ungas psykiska hälsa. Västerbotten är också aktiva i anhöriggruppen och utbildningsgruppen inom Funktionsrätt Västerbotten.

Hjärnkraft anhörigstödjare i länet och Umeå samverkar för att nå ut i regionen och kommuner inom Västerbotten. Här fokus på södra Lappland men även nationellt inslag då Nka medverkar.

Torsdag den 1 sept. kl 10.00-15.00 inkl. lunchpaus.

Medverkande bl a. Roland Bång och Erica From ”Barn och unga i omställningen Nära vård, fokus Sa Lappland”. Mona Pihl ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”. Daniel Burman Lokalt folkhälsoarbete utifrån gällande avsiktsförklaring.
Moderator: Martin Vikgren.

Arrangör i samverkan: Anhörig- och utbildningsgrupperna i Funktionsrätt.

Länk för att delta:

Webbinarium via Teams, välkommen, klicka på länken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRkYTY2NTktM2ZkNi00MmUwLTkzNTgtMjVlMjgzYmJjNjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2299079b14-7178-4d0a-8021-38a19b086cf1%22%2c%22Oid%22%3a%2296a9af1b-b1f6-4558-9555-df734736a84e%22%7d

Inbjudan som pdf:Org 1 sept barn och ungas psykiska hälsa (3)